Luisterdienst - NGK Sleeuwijk

Nederlands Gereformeerde Kerk Sleeuwijk
Ga naar de inhoud

Luisterdienst

De datum is de link naar de opname van desbetreffende kerkdienst.
                                                                                                                                                                
   Eerdere kerkdiensten
Datum
Predikant/tekst/thema
Ds. J. van Mulligen / Handelingen 2: 17a / Stromen van zegen
Ds. H. van der Velde / Psalm 100
Ds. W.H. Louwerse / Johannes 21: 15 - 19
Ds. J. Schaeffer / 1 Korinthiërs 15: 12 - 20
Zr. P. den Hartog-de Jong/Johannes 14: 6 / Geen stappenplan
Ds. B. Eikelboom / Lucas 24: 13 - 35 / Emmaüsgangers
Dr. P. Veldhuizen / Jeremia 20:9 en Lucas 24:32
Ds. J.F. Ezinga / Matteüs 28: 1 - 15
Ds. P.G. Sinia/Exodus 12: 21 - 28 / Paaslam
Dr. P. Veldhuizen /Lucas 9: 28 - 36 / De verheerlijking op de berg
Ichthuskapel - Transvaal 65 - Sleeuwijk
Terug naar de inhoud